ĐẶC TRỊ PHÂN XANH TRẮNG (HT NEOHITECH)

TRỊ TIÊU CHẢY, PHÂN LẪN MÁU

  • Số 08, đường ĐX6, KĐT Đặng Xá , Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội
  • 091-3703-658 ; 091-300-2050
  • smartvethy@gmail.com